forbot
Hachanova, ChP
+38 (063) 773-02-04
  • Hachanova, ChP
  • Danh mục hàng

Danh mục hàng

Hạt dẻ khô
Đang có sẵn 
Nhóm: Hạt dẻ khô
Quả dẻ óc chó
Đang có sẵn 
Nhóm: Quả dẻ óc chó
Thực phẩm
Đang có sẵn 
Nhóm: Thực phẩm
Hạt dẻ khô
Not available 
Nhóm: Hạt dẻ khô
Nhân hạt dẻ
Đang có sẵn 
Nhóm: Nhân hạt dẻ
Hạt dẻ
Đang có sẵn 
Nhóm: Hạt dẻ
Quả dẻ óc chó
Đang có sẵn 
Nhóm: Quả dẻ óc chó
Quả dẻ óc chó
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 267 UAH(10 USD) từ 1000 kg
Nhóm: Quả dẻ óc chó

Mô tả

Danh mục hàng Hachanova, ChP, Ukraina, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ